Sobre Enrich Revenue

Amb més de 18 anys d’experiència, Enrich Revenue és líder en revenue management i gestió de distribució. Els hotels i resorts poden milorar els seus ingressos i la seva capacitat de distribució gràcies als nostres serveis. Anem més enllà de la gestió de tarifes, del bloqueig de dates i de jugar amb la disponibilitat. Proporcionem estratègies concretes que augmenten els ingressos més rendibles, que redueixen les despeses i que proporcionen un retorn de la inversió palpable.

Els nostres serveis de consultoria d’ingressos aporten als mànagers júnior i experimentats un coneixement sòlid de les accions de distribució, de les vendes, del màrqueting, de la comunicació i del comerç electrònic necessaris per donar suport a les estratègies d’ingressos de manera efectiva.

Els nostres serveis de revenue outsourcing són la millor opció dels hotels per maximitzar el rendiment de les seves habitacions. Som un equip de revenue management que gestiona 365 dies a l’any tots els aspectes relacionats amb els ingressos i la distribució.

Els nostres serveis de distribució estudien els punts forts i els febles de cada hotel. Podem millorar les eines existents de distribució i/o recomanar i crear eines noves.